اگر حقوقی فیلم-باز هستید از اسکاری های 2015 اینها را پیشنهاد می کنم[به ترتیب اولویت]: لویاتان[مطالعات انتقادی-فرانکفورتیِ حقوقی یا چگونه سرمایه داران با قانون سرِ توده ها را می برند؟]؛ شهروند شماره چهار[برنده اسکارِ بهترین مستند که به قضیه ادوارد اسنودن و جاسوسی گسترده دولت امریکا از شهروندان خودش و سراسر دنیا می پردازد. نقض گسترده حریم خصوصی زیر چترِ قانون، تعارضِ امنیت و آزادی، به نوعی تکرارِ لویاتان، مفاهیم فوکویی "دولتِ سراسربین" و "شهری همه محبس" و...]. انیمیشن عروسک جعبه ای ها[دوباره نگاه فرانکفورتی و جرم(ن)شناسی انتقادی یا چگونه سرمایه داران مفهوم جرم را "برمی سازند" و با کمک رسانه و "ترس جرم" و "شیطان سازی" حکومت می کنند؟ با ارجاع ویژه به کتب گرانقدر استنلی کوهن و نیلس کریستیسِلما[باز هم انتقادی و جنبش حقوق سیاهان و واقعه شهر سلما در امریکای دهه ی 60 و حقّ رای سیاهان و مارتین لوترکینگِ دوست داشتنی]؛ دخترِ رفته[خطاپذیریِ نظام کیفری یا چرا حقوق کیفری که به سادگی گول می خورد به ادله اثبات تکیه و حکم صادر می کند؟]؛ و نهایتا قاضی[چگونه کارگردان یک ایده ی فوق العاده(متهم و محاکمه شدنِ یک قاضی در همان محکمه ای که یک عمر قضاوت کرده) را به فنا می دهد و به یک فیلمِ ضعیف می سپارد؟]. 

 

 

 

 

نوشته شده توسط علی صابری تولایی در ساعت  | لینک  | 

 

1. پروفسور هارت [استاد فلسفه حقوق اکسفورد] در کرسیِ هلمز هاروارد سخنرانی و ایده جدایی حقوق[قانون] از اخلاق را طرح می کند. پروفسور فولر [استاد فلسفه حقوق هاروارد] و گروهش با او به مخالفت می پردازند[1957]


2. پروفسور هارت مفاد سخنرانی اش را در مقاله پوزیتیویسم و تفکیک قانون از اخلاق در شماره بعدیِ مجله حقوق هاروارد منتشر می کند[1958]

2. پروفسور فولر در همان شماره و صفحاتی پس از مقاله هارت مقاله پوزیتیویسم و باورداشتِ[وفاداری به] قانون: پاسخی به پروفسور هارت را منتشر می کند.[1958]

3. پروفسور هارت سه سال بعد با انتشار کتاب مهمش مفهوم قانون به فولر پاسخ می دهد.[1961]

3. پروفسور فولر سه سال بعد با انتشار کتاب مهمش اخلاقِ قانون  پاسخِ هارت را می دهد.[1964]

4. پروفسور هارت در شماره بعدی  مجله هاروارد به فولر پاسخ می دهد.[1965]

5. پروفسور فولر در ویرایشِ جدیدِ کتابش پاسخی به پاسخِ جدیدِ هارت می دهد.[1969]

6. فولر در 1978 از دنیا می رود

7. هارت در 1992 از دنیا می رود

8. Hart-Fuller Debate به عنوان یکی از مهمترین سرفصل های فلسفه حقوق کماکان جریان دارد . کنفرانس مهمی در دانشگاه نیویورک [2008]  در همین زمینه برگزار و مقالاتش در کتابی به همین نام منتشر شد.

9. دانشجویان حقوق ایرانی! لطفا یک نمونه نام ببرید که در ایران، بعد از شماره 1 و 2، کار به تکفیر و تحقیر و زیرآب زنی و «من با اون بیسواد مناظره کنم؟» و «نه! با این آدم بی ادب نمیشه بحث کرد»  و «ایشون که کلا سکولاره بزرگش نکنید» و ... نکشیده باشد.

 

 

نوشته شده توسط علی صابری تولایی در ساعت  | لینک  | 

فرجی دانا تنها کسی بود که قبای وزارت علوم به تنش زار نمی زد و متاسفانه شد آنچه شد. گناه عزل ناشایست او به گردن خودش(که به جای کوتاه آمدنِ بجا، قاطعیت نابجا به خرج داد) رئیس جمهور(که به جای قاطعیتِ بجا، نابجا کوتاه آمد) و مجلس اصولگرا(که دچار توهم "همه چیز مال من است" شد). کاری به این ندارم و روی حرفم با دوستانِ اصلاح طلبی است... 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی صابری تولایی در ساعت  | لینک  |