1- اگر حقوقی فیلم-باز هستید از اسکاری های 2015 اینها را پیشنهاد می کنم[به ترتیب اولویت]: لویاتان[مطالعات انتقادی-فرانکفورتیِ حقوقی یا چگونه سرمایه داران با قانون سرِ توده ها را می برند؟]؛ انیمیشن عروسک جعبه ای ها[دوباره نگاه فرانکفورتی و جرم(ن)شناسی انتقادی یا چگونه سرمایه داران مفهوم جرم را "برمی سازند" و با کمک رسانه و "ترس جرم" و "شیطان سازی" حکومت می کنند؟ با ارجاع ویژه به کتب گرانقدر استنلی کوهن و نیلس کریستیسِلما[باز هم انتقادی و جنبش حقوق سیاهان و واقعه شهر سلما در امریکای دهه ی 60 و حقّ رای سیاهان و مارتین لوترکینگِ دوست داشتنی]؛ دخترِ رفته[خطاپذیریِ نظام کیفری یا چرا حقوق کیفری که به سادگی گول می خورد به ادله اثبات تکیه و حکم صادر می کند؟]؛ و نهایتا قاضی[چگونه کارگردان یک ایده ی فوق العاده(متهم و محاکمه شدنِ یک قاضی در همان محکمه ای که یک عمر قضاوت کرده) را به فنا می دهد و به یک فیلمِ ضعیف می سپارد؟].

2- خبر بد اینکه طرحِ به اصطلاح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به تصویب و تأیید رسید. شورای نگهبان که انتظار می رفت نسبت به مجلسی ها[که مقهور جوّ می شوند و به ارائه ی رزومه ی چهارساله بیشتر می اندیشند تا درست و غلطِ مصوّبات] سواد و تشرّعِ بیشتری به خرج دهد هم بر این طرحِ خطرناک صحّه گذاشت. نه دل و دماغی هست و نه مجالی برای نقدِ مفصّل. کار از کار هم گذشته. پس با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت شادروان، خلد آشیان، حکمِ بی بدیل و مقدّسِ «امر به معروف و نهی از منکر» را به شهیدِ دشتِ نینوا، امام عصر(عج)، رهبری عزیز، شهدای انقلاب و جنگ، مراجع تقلید و عموم شهروندانِ جامعه ی اسلامی[که این فریضه مقدس از ایشان سرقت شده] تسلیت و تعزیت عرض می نماییم. تا از روز سعدی دور نشندیم از باب حسن ختام، بد نیست از جنابشان بخوانیم که: 

«ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی‌خواند. صاحب دلی برو بگذشت و گفت: ترا مشاهره[مستمرّی] چندست؟ گفت: هیچ. گفت: پس این زحمت خود چندین چرا همی‌دهی؟ گفت: از بهر خدای می‌خوانم. گفت: از بهر خدای مخوان!؛

گر تو قرآن برین نمط خوانی***ببری رونقِ مسلمانی»

 

 

 

 

نوشته شده توسط علی صابری تولایی در ساعت  | لینک  |